Doelstelling 

RKVV Roosendaal voor plezier, passie en prestatie

Het valt niet meer te ontkennen dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Hoewel een en ander te omschrijven is als maatschappelijke ontwikkeling, wil het bestuur van RKVV Roosendaal een duidelijk standpunt innemen. Een standpunt waarin we als vereniging laten zien waar we voor staan, namelijk een voetbalvereniging waar plezier, passie en prestatie op een positieve wijze ingevuld worden, waardoor het fijn is om lid te zijn van deze voetbalvereniging. 

Statuut 'Normen en Waarden'

Om invulling te geven aan dit standpunt, heeft het bestuur van v.v. Roosendaal een statuut in het leven geroepen. Met de bedoeling om binnen de invloedssfeer van onze vereniging een preventief en correctief beleid te voeren.  Het beleid is erop gericht om excessen te voorkomen (preventief), maar ook indien deze voorkomen, consequent handelend op te treden (correctief). 

Het instellen van een statuut ´Normen & Waarden´ vormt een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet kan en niet wordt getolereerd. 

Preventief beleid bestaat hieruit, dat er gedragsregels zijn opgesteld, waaraan de leden (en gasten/bezoekers) zich moeten houden en op kunnen worden aangesproken. 

Correctief beleid wordt gevoerd als leden, gasten en bezoekers, zich schuldig maken aan overtreding van de gedragsregels en daarom voor sancties in aanmerking komen.

De uitwerking en uitvoering van beleid is belegd bij een daartoe ingestelde Normen & Waarden-commissie. 

Evaluatie

Het beleid wordt regelmatig door deze commissie en het bestuur geëvalueerd en indien nodig voor het volgende seizoen bijgesteld. Het statuut ´Normen & Waarden´ moet worden beschouwd als een specifiek huishoudelijk reglement op het gebied van gedragsreglementering. 

23 maart : Marcel Hoendervangers (G1), Jurre Remijn (JO11-2), Vincent Bouwens (Heren 4), Luc van den Boom (JO15-4), Juul Luijkx (JO17-1), Puck Talboom (JO9-3), Stefan Hoendervangers (G1), Iris Caniels (Meisjes O1), Yannick Jacobsz (Heren 14), Younas Amrani (JO11-3)24 maart : Kevin Kilsdonk (Heren 1), Chahid El Moussaoui (JO12-1), Sjoerd van der Linden (JO9-1), Jayden Manje (JO12-3), Luc Dijkstra (JO15-4)25 maart : Kenzo van der Loo (JO11-4), Donna Batenburg (Meisjes O1), Zakaria Derkaoui (JO19-2)26 maart : Jaime Sanchez (JO15-3), Maxim van Eekelen (JO13-1), Bere Kanters (JO16-1), Gino Vermunt (JO17-5)27 maart : Rinie Konings ( ), Walther van Nieuwburg ( ), Mick van Gent (JO12-3)