Hier staat diverse info met betrekking tot seizoen 2017-2018

Indelingen voorjaarscompetitie 2018

 
 
 

 JO19-JO7

 

 MO17-MO11

Trainingsschema's

U vindt hieronder het Trainingsschema seizoen 2017-2018 alsmede het Winter Trainingsschema 2016-2017. We trainen volgens het gewone trainingsschema seizoen 2017-2018. Op moment dat de grasvelden vanwege (weers)omstandigheden buiten gebruik zijn, treedt het Winter Trainingsschema in werking. Er wordt geprobeerd om afgelastingen zo vroeg mogelijk te communiceren via de website, soms is afgelasting echter een last-minute beslissing, waardoor vroegtijdig communiceren niet altijd mogelijk is. Er wordt dan ook aan de trainers/leiders geadviseerd om bij twijfel vooraf telefonisch contact op te nemen met de terreinmeesters.

In beide Trainingsschema's wordt gewerkt met standaard bloktijden. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de gepubliceerde indeling. Indien men structureel geen gebruik wil maken van de ingedeelde capaciteit, dit graag kenbaar maken via een mail aan organisatiecommissie@rkvvroosendaal.nl en tc@rkvvroosendaal.nl. We kunnen dan eventueel andere teams blij maken via herverdeling. Indien men een keer niet kan komen trainen, wordt men verzocht om dit tijdig (uiterlijk 16.00 uur op de dag zelf, liefst eerder) aan de terreinmeester door te geven.

De schema's zijn onder voorbehoud van wijzigingen en de terreinmeesters hebben altijd de mogelijkheid/bevoegdheid op de dag zelf wijzigingen door te voeren (bijv. vanwege inhaalwedstrijden). Zolang er voldoende daglicht is of anderszins capaciteit vrij is, kunnen de terreinmeesters ook eventueel trainingen van veld 2 of veld 6 verplaatsen naar veld 5. Dit ter ontlasting van veld 2 en veld 6, zodat deze velden langer en beter beschikbaar blijven voor wedstrijden.

Met betrekking tot het Winter Trainingsschema nog de volgende toelichting:
Het Winter Trainingsschema is zodanig opgebouwd dat bij een volledige week afgelasting elk team toch minimaal 1 x kan trainen. Enkele selectieteams blijven 2 x per week trainen. De opbouw is als volgt:
• Selectieteams H1, H2 en JO19-1 trainen 2 x (is regulier 2 x)
• Selectieteams JO17-1, JO15-1, JO13-1 en JO11-1 trainen 2 x (is regulier 3 x)
• Selectieteams JO17-2, JO15-2, JO14-1, JO13-2, JO12-1, JO11-2, JO10-1, JO9-1, JO9-2 en JO8-1 trainen 1 x (is regulier 2 x)
• Alle overige teams trainen 1 x (is regulier 2 x)
• Teams die regulier op vrijdag trainen, behouden vooralsnog in het Winterschema op vrijdag hun reguliere 2e training. Dit vanwege het feit dat er op vrijdag nog voldoende capaciteit is. Op vrijdag is daarnaast voor teams nog ruimte om een eerder die week afgelaste training in te halen, dit moet dan wel per training afgestemd worden met de terreinmeesters

Hoewel het Wintertrainingsschema op weekbasis is opgebouwd, is de werking op dagbasis. Per dag kan het schema dus van toepassing zijn, dit uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. Voorbeeld: op maandag en dinsdag kan het normale schema van toepassing zijn, op woensdag (slecht weer) het winterschema en op donderdag en vrijdag weer het normale schema. Teams die in dit voorbeeld dan op woensdag in het Winterschema staan ingedeeld, hebben geluk en teams die op woensdag niet ingedeeld staan, hebben pech. De teams die op woensdag niet ingedeeld zijn, staan in het Winterschema echter op een andere dag weer wel ingedeeld en pakken hun trainingsmoment op momenten dat er een keer op die andere dag een afgelasting is.

Het Winterschema staat verder ook los van de indeling in het reguliere Trainingsschema. Het is niet automatisch zo dat teams die regulier op een bepaalde dag op kunstgras trainen bij afgelasting ook automatisch kunnen trainen. Het is daarom belangrijk voor zowel leiders, trainers, spelers en ouders vooraf kennis te nemen van het Winterschema.

     

 Trainingsschema regulier

  Trainingsschema WINTER   

Procedure aanvragen oefenwedstrijden 

Voor het aanvragen van een oefen- vriendschalppelijke of onderlinge wedstrijden is er een procedure opgesteld. 
Aanvragen buiten de procedure om worden niet in behandeling genomen.


Afgelastingen wedstrijden of trainingen

Een algehele afgelasting gaat uit vanuit de KNVB op districtniveau. Op wedstrijddagen kan ook de consul van de KNVB beslissen over bespeelbaarheid van onze velden. Dit gebeurd altijd in goed overleg met de terreinbeheerders. Daarnaast kan ook kan een scheidsrechter een veld individueel afkeuren. Afgelastingen van trainingen gebeurd altijd door onze terreinbeheerders (Piet en Adrie). Meestal betreft het dan alleen de natuurgrasvelden, maar in extreme weersomstandigheden (sneeuw en ijs) kan er besloten worden ook de kunstgrasvelden niet te gebruiken. In het eerste geval treed direct het ‘kunstgras trainingsschema' in werking.

Bij afgelastingen van trainingen en wedstrijden wordt altijd z.s.m. de website bijgewerkt. Bij twijfel over doorgaan van trainingen kan altijd contact opgenomen worden met de terreinbeheerders. Voor wedstrijden kan op de wedstrijddag telefonisch contact worden opgenomen met het wedstrijdsecretariaat via 0165-540882 (algemeen telefoonnummer Rkvv Roosendaal). Afgelastingen zijn ook terug te vinden op de website voetbal.nl. Algehele afgelastingen worden via teletekst pagina 603 bekend gemaakt. Voor onze vereniging is dit district Zuid 1. De meeste elftallen vallen onder categorie B. Onder categorie A vallen alleen Heren 1 t/m Heren 4, A1, B1, C1 en D1.


Kijk voor andere belangrijke informatie ook bij de Organisatiecommissie


Speeldagenschema 2017-2018 Zuid I

De meeste selectie elftallen zijn categorie A, de rest is categorie B.

Categorie A (Zuid 1):
• Mannen zaterdag/zondag standaard
• Mannen zaterdag/zondag reserve Hoofdklasse, 1e-, 2e- en 3e klasse
• A-junioren 3e en 4e divisie
• A-junioren Hoofd- en 1e klasse
• B-junioren 4e divisie
• B-junioren Hoofd- en 1e klasse
• C-junioren 2e en 3e divisie
• C-junioren Hoofd- en 1e klasse
• D-pupillen 2e divisie en Hoofdklasse
• Vrouwenvoetbal zaterdag/zondag 2e en 3e klasse

     

   Speeldagenkalender  

 
23 maart : Marcel Hoendervangers (G1), Jurre Remijn (JO11-2), Vincent Bouwens (Heren 4), Luc van den Boom (JO15-4), Juul Luijkx (JO17-1), Puck Talboom (JO9-3), Stefan Hoendervangers (G1), Iris Caniels (Meisjes O1), Yannick Jacobsz (Heren 14), Younas Amrani (JO11-3)24 maart : Kevin Kilsdonk (Heren 1), Chahid El Moussaoui (JO12-1), Sjoerd van der Linden (JO9-1), Jayden Manje (JO12-3), Luc Dijkstra (JO15-4)25 maart : Kenzo van der Loo (JO11-4), Donna Batenburg (Meisjes O1), Zakaria Derkaoui (JO19-2)26 maart : Jaime Sanchez (JO15-3), Maxim van Eekelen (JO13-1), Bere Kanters (JO16-1), Gino Vermunt (JO17-5)27 maart : Rinie Konings ( ), Walther van Nieuwburg ( ), Mick van Gent (JO12-3)