Seizoen 2017-2018

ALV 24 november 2017

Op 24 november 2017 is tijdens de algemene ledenvergadering door de leden een nieuw bestuur gekozen. Zeven leden hadden zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie. Op de zeer druk bezochte ledenvergadering, 99 personen, zijn zij door een meerderheid van de ledenvergadering gekozen.

De bestuurssamenstelling is nu als volgt:

Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Normen en waarden en vrijwilligerscoördinator
Voorzitter activiteitencommissie
Voorzitter organisatiecommissie en communicatiecommissie  
Voorzitter sponsorcommissie
  Jeroen van Beers
André Broeke
Edwin van den Bemt
Wil Neggers
Peter Schellingerhout
Leo Dam
Mary Kanters
Michel de Bruijn 

Op dit moment zijn nog een tweetal functies vacant: voorzitter technische commissie en voorzitter accommodatiecommissie.

   
Verslag notulen ALV 24-11-2017   


  

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Graag nodigen wij alle leden uit om op vrijdag 24 november 2017 om 20:00 aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering. Zoals tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering van 27 oktober vastgesteld, zal het benoemen van een nieuwe (dagelijks) bestuur een belangrijk agendapunt zijn. Zie de agenda hieronder. Gezien de bestuurlijke situatie rekenen wij op een grote opkomst.
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich voor 12 november 2017 aanmelden bij Richard Kok (interim secretaris) secretaris@rkvvroosendaal.nl, conform de statuten zal de aanmelding vergezeld dienen te gaan met een voordracht van tenminste 3 leden van de vereniging. Graag nodigen wij kandidaten uit zich aan te melden voor het nieuwe bestuur! Tevens kunnen wij ook altijd extra aanvulling in diverse commissies gebruiken: organisatie-materialen commissie, sponsor commissie, technische commissie: denk aan coördinatoren bij de jeugd, etc. Heeft u interesse hierin of vragen, neem dan contact op met voorzitter@rkvvroosendaal.nl.

AGENDA Algemene Leden Vergadering ( ALV) RKVV Roosendaal d.d. 24-11-2017:

• Opening
• Vaststellen voorafgaande verslagen / Jaarverslag
• Ingekomen stukken
• Financieel verslag / Begroting
• Bestuursverkiezing
• Installeren nieuw bestuur
• Plan van aanpak nieuw bestuur
• Rondvraag


ALV 27 oktober 2017

   
Verslag ALV 27 oktober 2017   

Hieronder vind u de uitnodiging inclusief agenda voor de algemene ledenvergadering van 27 oktober.

       
 Uitnodiging Gewijzigde agenda nav motie     

Seizoen 2016-2017

Bijzondere ALV, 22 februari 2017, 20:00 kantine 

   
Uitnodiging  

Verslag ALV, 7 oktober 2016

   
Verslag ALV 7-10-2016  

ALV, 7 oktober 2016, 20:00  kantine RKVV Roosendaal

       
 Uitnodiging    Secretarisverslag  
       

Geachte leden,
Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering zal worden afgehandeld middels de volgende agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen rondvraag
3. Vaststellen verslag voorgaande Algemene Ledenvergadering
4. Jaarverslag secretaris 2015 - 2016
5. Financieel jaarverslag 2015 - 2016
6. Verslag kascontrole commissie
7. Verkiezen kascontrole commissie
8. Mededelingen bestuur
9. Begroting 2016 - 2017
10. Voorstellen vanuit leden
Deze dienen uiterlijk 23 september in het bezit te zijn van de secretaris (secretaris@rkvvroosendaal.nl). Te laat ontvangen voorstellen worden niet beoordeeld en behandeld in de ALV.
11. Bestuursverkiezing
12. Huldiging jubilarissen en bijzondere inzetten
13. Leden van verdiensten en ereleden
14. Rondvraag
15. Sluiting
In navolging van deze uitnodiging en agenda, zullen uiterlijk 25 september de benodigde aanvullende stukken gepubliceerd worden via de website (www.rkvvroosendaal.nl). Mocht u het op prijs stellen om deze stukken op een andere manier in te zien, dan kunt u contact opnemen met de secretaris.
Wij verwelkomen u graag op 07 oktober in onze kantine.
Met sportieve groet,
Namens het bestuur
Dirk van Loon
Secretaris


  

Verslag Bijzondere ALV na stemming 17-06-2016

   
Verslag van de Bijzondere ALV na stemming op 17-06-2016  

Verslag Bijzondere ALV 27-05-2016

   
Hierboven het verslag van de Bijzondere ALV van 27 mei 2016    


Verslag ALV 9-10-2015

   
 Hierboven het verslag van de ALV van 9 oktober 2015  

Algemene ledenvergadering 9 oktober 2015

Inmiddels is het seizoen begonnen, de opstartfase voorbij en is er weer volop bedrijvigheid op ons mooie sportpark. Om ook de bestuurlijke plicht te voldoen nodig ik, namens het gehele bestuur, al onze leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze zal zijn op vrijdag 9 oktober 2015 vanaf 20.00 in de kantine.

Namens het gehele bestuur
Dirk van Loon
Secretaris

               
Uitnodiging + Agenda   Verslag ALV 2014   Secretaris verslag      
               
 Kascontrole   Rooster aftreden          


Algemene ledenvergadering 17 oktober 2014

Vrijdag 17 oktober 2014, 20:00 kantine RKVV Roosendaal  

         
Agenda    

   Verslag Alv 2013  

 Voorbeschouwing 2014  
         
Kascontrole    Secretaris-verslag

Verslag Alv
17-10-2014


Hieronder de verslagen van de Bijzonder Algemene Ledenvergadering.

       

Verslag Bijzondere algemene

ledenvergadering 6 juni 2014 

 

Verslag Bijzondere algemene

ledenvergadering 1 juli 2014 

 Statuten RKVV Roosendaal


 

Bijzondere algemene ledenvergadering No2  2014

Dinsdag 1 Juni 2014, 20:00 kantine RKVV Roosendaal.

Agenda Concept-statuten


Bijzondere algemene ledenvergadering 2014

Donderdag 5 juni 2014, 20:00 kantine RKVV Roosendaal.

Uitnodiging en agenda


Verslagen 2012-2013 ter inzage

Verslagen van het bestuur en de commissies 2012-2013:

  
 
  
       
 Verslag vergadering 2012    Verslag vergadering 2013        
 
 
 
 
 
 
 
Accomodatie commissie    Activiteiten commissie   Communicatie-
Sponsor commissie   
  Organisatie commissie
 
   
   
   
Secretaris    Technische commissie    Vrijwilligers commissie   Agenda ALV 2013

 Verslagen 2011-2012 ter inzage.

Verslagen van het bestuur en de commissies 2011-2012:

                                            
                                          
                                           

                    

Verslag Secretaris

Verslag Ledenvergadering 2011   

Verslag Bijzondere ledenvergadering 2012   

                                               
                                         
          
                                                 

     

 Verslag Technische Commissie

Verslag Activiteiten Commissie 

Verslag Organisatie Commissie 

Verslag Sponsor Commissie    


Verslag ALV 2010

Verslag ledenvergadering 2010    
     
   
     

23 maart : Marcel Hoendervangers (G1), Jurre Remijn (JO11-2), Vincent Bouwens (Heren 4), Luc van den Boom (JO15-4), Juul Luijkx (JO17-1), Puck Talboom (JO9-3), Stefan Hoendervangers (G1), Iris Caniels (Meisjes O1), Yannick Jacobsz (Heren 14), Younas Amrani (JO11-3)24 maart : Kevin Kilsdonk (Heren 1), Chahid El Moussaoui (JO12-1), Sjoerd van der Linden (JO9-1), Jayden Manje (JO12-3), Luc Dijkstra (JO15-4)25 maart : Kenzo van der Loo (JO11-4), Donna Batenburg (Meisjes O1), Zakaria Derkaoui (JO19-2)26 maart : Jaime Sanchez (JO15-3), Maxim van Eekelen (JO13-1), Bere Kanters (JO16-1), Gino Vermunt (JO17-5)27 maart : Rinie Konings ( ), Walther van Nieuwburg ( ), Mick van Gent (JO12-3)